Lịch nghỉ học tạm thời đợt III

Lịch nghỉ học tạm thời đợt III

Căn cứ vào thông báo số 45/UBND-VP7 về việc tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thông báo lịch nghỉ học tạm thời đợt III của học sinh, sinh viên cụ thể như sau: