Lịch nghỉ học tạm thời đợt II

Lịch nghỉ học tạm thời đợt II

Căn cứ vào thông báo số 40/UBND-VP7 về việc tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Corona

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định thông báo lịch nghỉ học tạm thời đợt II của học sinh, sinh viên cụ thể như sau: