Chức năng nhiệm vụ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Tuyển sinh

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Tuyển sinh

Nhiệm vụ:

+ Công tác Tuyển sinh.

 1. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo hàng năm;
 2. Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm;
 3. Chủ trì triển khai các phương án  hoạt động  quan hệ công chúng, Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường;
 4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa, tổ môn trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội;
 5. Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm;
 6. Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ LĐTB&XH; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm;
 7. Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm;
 8. Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo;
 9. Chủ trì hội nghị khách hàng (các doanh nghiệp, các trường THPT;THCS và các trường liên kết trong đào tạo).

+ Công tác quan hệ doanh nghiệp

 1. Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp để giao dịch về việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, đào tạo lại;  xây dựng, điều chỉnh chương trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu của xã hội và giới thiệu việc làm khi HS-SV tốt nghiệp ra trường;
 2. Quản lý, tìm kiếm đối tác, hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo kết hợp với sản xuất. Lập dự án hợp tác và các thủ tục hồ sơ trình cấp trên phê duyệt;
 3. Phối hợp với các khoa tổ chức cho HS-SV thực tập tại các doanh nghiệp;
 4. Thường xuyên tiếp cận thực tế trang thiết bị mới, hiện đại của các doanh nghiệp; các tổ chức sản xuất;
 5. Phối hợp các doanh nghiệp nhận gia công sản phẩm trong khả năng của Trường;
 6. Khảo sát nhu cầu về tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp (số lượng, ngành nghề, trình độ chuyên môn). Tiến hành ký kết các thỏa thuận giữa hai bên về hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho tương lai, là cơ sở để trường xây dựng kế hoạch đào tạo một cách hợp lý, phù hợp nhu cầu lao động của Xã hội;
 7. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về mạng lưới Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh nam đồng bằng Sông Hồng ( Bao gồm các thông tin cơ bản được cập nhật thường xuyên; loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, Tel-fax-email-website, lĩnh vực hoạt động, số lượng lao động…) làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp;
 8. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với sinh viên, nhân viên của Trường;
 9. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Doanh nghiệp để Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nguồn sinh viên tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định có ngành, nghề đào tạo, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhất là các học sinh sinh viên đang lao động thực tế tại Doanh nghiệp nhằm tăng tỉ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp với nghề đào tạo.