Đội ngũ phòng công tác HSSV

Đội ngũ phòng công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV

 

Quyền trưởng phòng
Thạc sỹ Trần Ngọc Hà

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: htnamdinh@gmail.com

 


Y tá chính  Phạm Thị Thanh Huyền

Trình độ ngoại ngữ: 

Trình độ tin học: 

Email: 

 

Trần Ngọc Thắng

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: ngocthangnvc@gmail.com 

 

Phạm Phương Thúy

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: