Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

Tên tiếng Anh:

Nam Dinh College of Technology

Tên tiếng anh viết tắt:   NCT

Sứ mạng: Trường là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cho tỉnh Nam Định và khu vực Nam đồng bằng Sông Hồng. Mang đến cho người học trong vùng có cơ hội được học tập và rèn luyện trong một môi trường năng động, thân thiện với những kiến thức cơ bản, thiết thực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh bằng sự tự tin và sáng tạo, tạo lập giá trị cho bản thân với tinh thần làm chủ, góp phần vào việc phát triến bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, địa phương và cộng đồng.

Tầm nhìn: Đến năm 2025 và các năm sau xây dựng nhà trường thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, chuẩn mực và hiện đại trong khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng; một nhà trường của sự hội nhập, hợp tác và phát triển. Cung cấp cho xã hội những công dân ưu tú, có phẩm chất, nhân cách tốt đẹp, có tinh thần kỷ luật, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thích hợp. Là nơi đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Nơi gắn kết giữa nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KHCN vào sản xuất kinh doanh.