Phó hiệu trưởng phụ trách
Thạc sỹ Lê Xuân Nam

Trình độ ngoại ngữ:TOEIC (đạt chuẩn)

Trình độ tin học: Chứng chỉ C

Email: lexuannam62@gmail.com 

 

Phó hiệu trưởng
Thạc sỹ Phạm Thế Vinh

Trình độ ngoại ngữ:Chứng chỉ C

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email :thevinhnvc@gmail.com