Đ-ĐT Đội ngũ giáo viên

Đ-ĐT Đội ngũ giáo viên

Khoa điện - điện tử

 

Trưởng khoa 
Thạc sỹ 
Vũ Văn Biên

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: IC3

Email: vvb_nd@yahoo.com 

 

Phó trưởng khoa
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thảo

Trình độ ngoại ngữ: Đại học

Trình độ tin học: IC3

Email: tttt70n@ gmail.com 

 


Giáo viên Trần Đại Dũng

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: trandaidungnd@gmail.com

 


Thạc sỹ  Lê Hữu Thọ

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ C

Trình độ tin học: IC3

Email: lehuuthond@gmail.com 

 


Thạc sỹ Trịnh Văn Tuấn

Trình độ ngoại ngữ: A2

Trình độ tin học: IC3

Email: tuan8480@gmail.com 

 


Giáo viên Phạm Thị Thanh Hà

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: thanhha090580@gmail.com 

 


Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hiền

Trình độ ngoại ngữ: A2

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: Nguyenthanhhienkd@gmail.com 

 


Giáo viên Nguyễn Thành Nam

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ A

Trình độ tin học: Chứng chỉ B

Email: nguyenthanhnamkd@gmail.com 

 


Thạc sỹ Trần Đức Nghị

Trình độ ngoại ngữ: B1

Trình độ tin học: IC3

Email: ducnghicdn@gmail.com

 


Giáo viên Trần Thị Gấm

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: trangamnd85@gmail.com 

 


Giáo viên Nguyễn Thị Liên

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

Trình độ tin học: IC3

Email: liennt220@gmail.com 

 


Thạc sỹ Bùi Kiên Trung

Trình độ ngoại ngữ: A2

Trình độ tin học: IC3

Email: kientrung.dl@gmail.com