CB - Chức năng nhiệm vụ

CB - Chức năng nhiệm vụ

Khoa cơ sở cơ bản

Trưởng khoa 
 K.s NGUYỄN ANH HIỂN

Phó trưởng khoa 
CN. NGUYỄN THỊ TIỂU NGỌC

Đội ngũ giáo viên:   10 người 
Trong đó: 
Đại học:  10 người

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn chung: Chính trị , Pháp luật, Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Các môn Văn hóa của hệ THCS, các môn Kỹ thuật  cơ sở của các ngành nghề kỹ thuật trong nhà trường.
- Quản lý giáo dục học sinh, sinh viên trong Khoa.
- NCKH, kỹ thuật công nghệ và ứng dụng vào công tác giảng dạy.

Xem chi tiết nhiệm vụ cơ bản của các khoa và bộ môn

 

Tập thể khoa Cơ bản - Cơ sở

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Là khoa giảng dạy các môn cơ sở cơ bản trong hệ thống đào tạo của Nhà trường, tập thể khoa đã liên tục đạt thành tích cao trong những năm qua, từ năm 2006 đến năm 2012 đã vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Các giáo viên trong Khoa có kinh nghiệm công tác, tâm huyết và có trách nhiệm cao với công việc, vững vàng về chuyên môn, có thực tiễn trong công tác nghiên cứu khoa học...

Điều này thể hiện qua các danh hiệu cá nhân đã đạt được như đồng chí Nguyễn Anh Hiển, trưởng khoa, các danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở trong nhiều năm, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định năm 2010, đồng chí Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, đồng chí Đỗ Hải Yến với các Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Giáo viên dạy giỏi, Chiến sỹ thi đua các cấp trong nhiều năm qua.